Pirkimo sąlygos

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, perkančio prekes www.geliuvazonai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Akvatechnika“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas sutink su Taisyklėmis ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ po prekių krepšelio suformavimo, prekių pristatymo adreso nurodymo, ir mokėjimo būdo pasirinkimo, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Jei Pirkėjas nesutinka su dalimi ar visomis Taisyklėmis, tokiu atveju Pirkėjas neturėtų patekti užsakymo, priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su visomis Taisyklėmis. 

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje pagal šias Taisykles.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju. Grąžinamų prekių pakuotė turi būti švari ir nesugadinta, grąžinamas daiktas turi būti pilnai sukomplektuotas, priešingu atveju Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės. Sąskaitą už prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
4.3. Pirkėjas, pastebėjęs, kad prekė yra brokuota, ne vėliau kaip per 14 dienų po prekės gavimo, turi gražinti brokuotą prekę pardavėjui adresu: UAB „Akvatechnika“, Dunojaus g. 20, LT-02104 Vilnius. Pirkėjas turi raštu parašyti laisvos formos prašymą (siųsti el. paštu – info@akvatechnika.lt arba pridėti prie grąžinamos prekės), kuriame pasirinktų kompensavimo formą: pakeisti brokuotą prekę į naują ir nemokamai nusiųsti pirkėjui; grąžinti pinigus į nurodytą pirkėjo sąskaitą. Pirkėjas grąžinimo prašyme turi nurodyti, kada pirko prekę, koks buvo užsakymo numeris ir grąžinimo priežastį. Jei pirkėjas grąžindamas prekę nesilaikys visų aukščiau išdėstytų sąlygų, UAB „Akvatechnika“ pasilieka teisę nekeisti ir nekompensuoti už grąžinamas prekes.
4.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 5. PIRKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes, sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą. Už prekes Pirkėjas susimokėti gali naudodamasis savo banku internete, mokėjimai.lt sistemos pagalba arba jei Pirkėjas nori prekes atsiimti Pardavėjo filiale- grynaisiais pinigais atsiėmimo metu.
5.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ir nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Pirkėjui paspaudus mygtuką „Patvirtinti užsakymą mokėjimas už prekes privalo būti atliktas per 24 valandas. Negavus mokėjimo per šį terminą Pardavėjas turi teisę pirkimo – pardavimo sutartį laikyti negaliojančia.
5.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Jei Pirkėjas bando sąmoningai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ar nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.
6.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve ir vykdyti pirkimo – pardavimo sutartis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato kurjeris Pirkėjo nurodytu adresu ar Lietuvos paštas į artimiausią pašto skyrių. Pardavėjas savo sąskaita pristato prekes į Jūsų pasirinktą Pardavėjo filialą. Jei užsakymo suma viršija 100 eurų sumą, Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato savo sąskaita.
8.2. Pristatymo su kurjeriu kaina 4,90 Eur, siuntos pristatymas į Kuršių Neriją +39 Eur.
8.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, pristatymo data tikslinama el. paštu, nurodytu Pirkėjo registracijos formoje. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją.
8.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas su Pardavėju ar Pardavėjo atstovu turi patikrinti užsakytų prekių kiekį ir būklę. Pirkėjui pasirašius prekių pristatymo patvirtinime laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis įvykdyta ir Pirkėjas neturi pretenzijų.
8.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją nurodydamas  priimsiančio asmens duomenis, pildant užsakymo pristatymo informaciją.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų klaidingų ar netikslių duomenų.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. Jei trečia šalis naudojasi Pirkėjo prisijungimo kodais, Pirkėjas yra atsakingas už trečios šalies veiksmus elektroninėje parduotuvėje.
9.3. Pardavėjas atsakingas tik už tą informaciją, kuri yra pateikta Pardavėjo tinklapyje.

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui el. paštu info@akvatechnika.lt.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šioms Taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
11.2. Visi nesutarimai dėl pirkimo – pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.